Web Tasarım, Seo, Sosyal Medya Yönetimi, Marka Patent


ISO Belgelendirme: Kalite Yönetim Sistemi ve Sınıflandırma Detayları

ISO belgelendirme, bir organizasyonun iş süreçlerini standartlara uygun olarak yönettiğini ve kalite standartlarına uygunluğunu kanıtlamak için uygulanan bir süreçtir. ISO, uluslararası standartları belirleyen bir kuruluştur ve çeşitli sektörlerdeki işletmelerin etkinliğini, güvenilirliğini ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlar.

1. ISO Nedir ve Neden Önemlidir?

ISO, Uluslararası Standartlar Organizasyonu'nun (International Organization for Standardization) kısaltmasıdır. ISO standartları, ürünlerin, hizmetlerin ve sistemlerin kalitesini artırmak, güvenilirliği sağlamak ve uluslararası ticareti kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir. ISO belgelendirme, bir organizasyonun bu standartlara uygunluğunu kanıtlamasını sağlayarak işletmenin rekabet avantajını artırır.

2. ISO Belgesi Nasıl Alınır?

ISO belgesi almak için organizasyonlar, belirli bir ISO standardına uygun bir kalite yönetim sistemi kurmalı ve bu sistemi uygulamalıdır. Belge alım süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 • İlgili ISO standardının belirlenmesi (örneğin, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi).
 • Kalite yönetim sisteminin kurulması ve uygulanması.
 • Belgelendirme için bir belgelendirme kuruluşu seçimi.
 • Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan bir değerlendirme ve denetim süreci.
 • Gerekli düzeltici önlemlerin alınması (varsa).
 • Belgelendirme kuruluşu tarafından belge verilmesi.

3. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001, dünya genelinde en yaygın kullanılan ISO standartlarından biridir. Kalite Yönetim Sistemi'nin gerekliliklerini belirler ve şu ana başlıkları içerir:

 • Kuruluşun bağlamı ve liderliği.
 • Planlama ve destek süreçleri.
 • Operasyonel faaliyetler.
 • Performans değerlendirmesi.
 • İyileştirme.

4. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001, çevresel performansı değerlendirmek ve iyileştirmek isteyen organizasyonlar için geçerlidir. Bu standart, çevresel etkilerin yönetimini içeren bir çevre yönetim sistemi kurmayı amaçlar.

5. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için standartları belirler. Bu standart, iş yerlerinde güvenli çalışma koşullarını sağlamak ve iş kazalarını en aza indirmek için kullanılır.

6. ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001, bir organizasyonun bilgi varlıklarını korumak ve bilgi güvenliği risklerini yönetmek amacıyla kullanılır. Bu standart, bilgi güvenliği politikaları, süreçleri ve kontrol önlemlerini belirler.

7. ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001, enerji yönetim sistemleri için standartları belirler ve enerji verimliliğini artırmayı, enerji maliyetlerini azaltmayı ve çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefler.

8. Sınıflandırma ve ISO Standardı Seçimi

ISO belgelendirme sürecinde, organizasyonlar sektör ve ihtiyaçlarına uygun olarak farklı ISO standartlarını seçebilir. Sınıflandırma, organizasyonun önceliklerini, hedeflerini ve faaliyet alanlarını dikkate alarak doğru standartları belirlemeyi içerir. Örneğin, bir gıda üreticisi ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'ni tercih edebilirken, bir yazılım şirketi ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ni tercih edebilir.

9. ISO Belgelendirmesi ve İş Süreçlerindeki Faydaları

ISO belgelendirme, organizasyonlara bir dizi avantaj sağlar:

 • Müşteri güveni ve pazar rekabet avantajı artar.
 • Süreçlerin düzenlenmesi ve etkinliğin artırılması.
 • Kalite standartlarına uygunluğun resmi olarak kanıtlanması.
 • İş süreçlerinde sürekli iyileştirme ve verimlilik artışı.
 • Çalışanların eğitimi ve bilincinin artırılması.
 • Çevresel ve sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi.

10. ISO Belgesinin Sürdürülmesi ve Yeniden Değerlendirme

ISO belgesi aldıktan sonra organizasyonlar, belgeyi sürdürebilmek için sürekli olarak kalite yönetim sistemini gözden geçirmeli ve gerekli düzeltici önlemleri almalıdır. Belge yeniden değerlendirme denetimleri, belirlenen periyotlarda belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilir ve sistemin sürekli iyileştirilmesine yönelik bir fırsat sunar.

ISO belgelendirme, bir organizasyonun kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği gibi önemli alanlarda standartlara uygunluğunu kanıtlayarak sürdürülebilir başarı ve müşteri güveni sağlayan kapsamlı bir süreçtir.

Siteniz Kurmak İçin Yardıma Mı İhtiyacınız?